ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
January 13 / 2020

 

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ณ บริเวณคลินิกเด็กสุขภาพดี อาคาร 3 ชั้น 2 โรงพยาบาลรามคำแหง โดยมีเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
กิจกรรมภายในงาน อาทิ วาดภาพระบายสีชุดรักษ์ธรรมชาติ แข่งขันต่อภาพจิ๊กซอว์ โยนห่วง ถ่ายรูปชุดคุณหมอ

และมีของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาลมอบให้ พร้อมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เรื่องโรคอ้วนในเด็กอีกด้วย