การตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
การตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
December 23 / 2019

 

การตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่3

 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าตรวจและให้ข้อแนะนำที่ดี เพื่อนำไปต่อยอดคุณภาพห้องปฏิบัติการที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป....