ภาพกิจกรรมงาน "วันเบาหวานโลก" วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมงาน "วันเบาหวานโลก" วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
November 14 / 2019

 


 

ภาพกิจกรรมงาน "วันเบาหวานโลก" วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 
ณ ลานกิจกรรม หน้าแผนกเบาหวานโรงพยาบาลรามคำแหง อาคาร 2 ชั้น 1 
โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน รวมทั้งการแนะนำการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าและนำไปใช้แทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ป่วยเบาหวานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก