การฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจและปอด
การฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจและปอด
June 05 / 2019

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจและปอด

 

 

 

ทำไมต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรภาพ หัวใจและปอด?

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับคืนสู่สภาวะปกติและทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม

 

 

 

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ?

 

  • ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น การขยาย
  • หลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด
  • เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
  • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (ICD) 
  • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจ (CRT-D)

 

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร?

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 

  1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้น จะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดี และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล
  2. ให้การแนะนำและเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณ จะทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะไม่ให้กลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้ว เราจะให้คำแนะนำวิธี ที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 

ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคน ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนๆ นั้น “แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน” 

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่?

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก และสิ่งที่สำคัญคือ ผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับสถานการณ์