โรงพยาบาลรามคำแหงรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงพยาบาลรามคำแหงรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
May 24 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
มอบโล่ให้กับ คุณปยุต เหลืองวารินกุล ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลรามคำแหง
เป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ในวันมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ปีที่ 1 เมื่อเช้าวันนี้ ( ศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2562)

 

 
 

.