ภาพบรรยากาศกิจกรรม "หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง " ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
ภาพบรรยากาศกิจกรรม "หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง " ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
May 13 / 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "หมอรามชวนฟิต พิชิตการวิ่ง " วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน
โดยภายในงานได้มีนักวิ่งกว่า 1,500 คน รวมทั้งแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือรามคำแหง
มาร่วมวิ่งกันอย่างสนุกสนานพร้อมได้สุขภาพดีทั้งปอดและหัวใจกลับไปกันทุกท่าน 

ขอบคุณนักวิ่งทุกท่าน หน่วยงานต่างๆ และทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันให้งานสำเร็จลุล่วง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จะร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิเพื่อใช้ในโครงการรถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ