โรงพยาบาลรามคำแหงออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล
โรงพยาบาลรามคำแหงออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล
May 13 / 2019


โรงพยาบาลรามคำแหงออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาลเป็นปีที่ 2 ในงานปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ 
ทั้งนี้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้จัดทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลที่ติด ตั้งอุปกรณ์กู้ชีพประจำที่จุดเส้นทางปั่นจักรยาน
มุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท์ เพื่อดูแลสุขภาพและอุบัติเหตุนักปั่นกว่า 6,000 คน พร้อมช่วยเหลือนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเกิดอุบัติเหตุให้ได้รับการ รักษาอย่างทันท่วงที