สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
May 13 / 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง
และโรงพยาบาลในเครือ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑