วัยทอง
วัยทอง
December 25 / 2017

 

 

วัยทอง

 

 

วัยหมดประจำเดือน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อเรียกต่างๆ เช่น วัยทอง หรือวัยหมดระดู คือ วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศ ซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงส่วนใหญ่สร้างมาจาก รังไข่ เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น การทำงานของรังไข่จะลดลงทำให้ระดับของฮอร์โมนเพศหญิงค่อยๆ ลดลงตามลำดับและนำมาซึ่งความผิดปกติต่างๆ ในหลายระบบของร่างกาย การได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถบอกได้ว่าท่านเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยัง และท่านควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเอง

 

 

เมื่อเข้าสู่วัยทองแล้ว จะมีอาการอย่างไร


อาการของวัยทองจะมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีระยะเวลานานตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายๆปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ก่อนหมดประจำเดือนหลายปีหรือหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วจึงค่อยเริ่มมีอาการ และอาการเหล่านี้อาจจะเป็นๆ หายๆ หรือเกิดตลอดก็ได้

 

 

อาการทางด้านร่างกายซึ่งพบได้ในผู้ที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง

 

 • เริ่มมีรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ ทั้งในด้านของปริมาณและระยะเวลาที่มี
 • อาการร้อนวูบวาบตามตัวหรือรู้สึกหนาวๆร้อนๆตามร่างกายคล้ายจะเป็นไข้
 • เหงื่อออกมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • มีปัญหาในเรื่องการนอนหลับ
 • เวียนศีรษะ หรือ ปวดศีรษะ
 • ปวดตามกล้ามเนื้อ หรือ ปวดตามข้อต่างๆ
 • ผิวหนังแห้งกร้าน เหี่ยวย่น ขาดความชุ่มชื้น
 • มีอาการใจสั่น หรือ รู้สึกใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • ช่องคลอดแห้งทำให้เกิดอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์
 • มีการติดเชื้อในช่องคลอด หรือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆ
 • อาการปัสสาวะเล็ดราด หรือ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

 

 

 

 อาการทางด้านจิตใจซึ่งพบได้ในผู้ที่เข้าสู่ภาวะวัยทอง 

 

 • อาการวิตกกังวล
 • อาการซึมเศร้า
 • อาการหงุดหงิดกระวนกระวาย
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ
 • ขี้หลงขี่ลืมง่าย

 

 

 

ภาวะวัยทอง รักษาอย่างไร


เมื่อท่านเข้าสู่ภาวะวัยทอง ท่านควรได้รับคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • การป้องกันรักษาภาวะกระดูกพรุน โดยการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

 • การตรวจหาสารเคมีในเลือดที่เป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราการสร้างและการสลายของเนื้อกระดูกในร่างกายว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด

 • ให้คำแนะนำในการรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท เช่น อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสหวานจัด เป็นต้น

 • การออกกำลังกายที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การลดความเครียดต่างๆ

 • การเลือกใช้ชนิดและรูปแบบของฮอร์โมนที่เหมาะสม ในรายที่มีความจำเป็นในการใช้ฮอร์โมน แพทย์จะเป็นผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำการใช้และดูแลผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงการเลือกใช้ชนิดและรูปแบบของฮอร์โมนที่เหมาะสม เนื่องจากฮอร์โมนไม่ได้มีเฉพาะในรูปยารับประทานอย่างเดียวแต่ยังมีในรูปแบบต่างๆ เช่น ครีมทาผิวหนัง แผ่นติดผิวหนัง ชนิดสอดช่องคลอด เป็นต้น

 • การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่ต้องการตรวจอย่างละเอียดก็สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาด้านวัยทองได้

การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนที่จะเกิดปัญหากระดูกหักได้ และอาจก่อให้เกิดความพิการและความสิ้นเปลืองเรื่องค่าใช้จ่ายตามมา ดังนั้นการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ และให้การป้องกันรักษาภาวะกระดูกพรุนเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนที่จะเกิดปัญหากระดูกหักได้

 

วัยทองเกิดจากระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเมื่ออายุมากขึ้นสามารถบอกได้ว่าท่านเข้าวัยทอง ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างไรจึงจะเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด