โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
December 04 / 2017

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

 

 

 

อันตรายจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคแพ้อากาศ) 


โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) เป็นโรคที่พบบ่อยและมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบได้ทุกวัย โดยเฉพาะช่วงวัยเด็กและผู้ใหญ่ สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วยและคนข้างเคียงในเด็กทำให้นอนหลับไม่เต็มที่ขาดสมาธิในการเรียนเสียบุคลิกภาพ ขาดงานหรือขาดโรงเรียนนอกจากนั้นมักเกิดโรคแทรกซ้อนได้บ่อย เช่น โรคไซนัสอักเสบหรือหูชั้นกลางอักเสบ 
 

 

 

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ? 

 

อาการหลักได้แก่ คัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม อาจมีอาการคันหรือเคืองตาร่วมด้วย ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นๆ หายๆ ตลอดทั้งปีหรือบางฤดูกาลในเด็กอาการโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อาจไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปกครองอาจสังเกตว่าในเด็กอาการโรคจมูคอักเสบจากภูมิแพ้อาจไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปกครองอาจสังเกตว่า

  • เด็กเป็นหวัดตลอดทั้งปี (บางครั้งมีไข้ร่วมด้วย) 
  • น้ำมูกใส สลับข้น เป็นๆ หายๆ 
  • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไซนัสอักเสบบ่อย 
  • หายใจเสียงดังหรือคัดจมูกเวลากลางคืน นอนหลับไม่เต็มที่ ไม่มีสมาธิ 
  • บางรายอาจเห็นขอบตาล่างบวมคล้ำ คันและเกาที่จมูก 

 

 

 

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

 

กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการเกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ถ้ามีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคภูมิแพ้ โอกาสจะเป็นโรคภูมิแพ้จะสูงขึ้น สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย ได้แก่ ไรฝุ่น แมลงสาบ เศษโปรตีนจากสัตว์เลี้ยง เชื้อรา และละอองเกสร ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองผิดปกติ และแสดงอาการของโรค

 

 

 

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้รักษาอย่างไร ?  

 

  • การถามประวัติเช่น อาการต่างๆ มีความรุนแรงเพียงใด ความถี่เวลา ระยะเวลาที่เป็น ประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกบ้าน รวมถึงประวัติการเจ็บป่วยในอดีต     
  • การตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจร่างกายโดยทั่วไป โดยเน้นอวัยวะที่สัมพันธ์กับโรคนี้ เช่น เยื่อบุในโพรงจมูก การอักเสบของไซนัส และหูชั้นกลาง การมีโรคหืด หรือโรคผื่นแพ้ร่วมด้วยหรือไม่      
  • การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin test) ซึ่งจะช่วยบอกว่าผู้ป่วยแพ้สารตัวใด เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาต่อไป 

 

 

ทำอย่างไรจึงจะหายจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ? 

  • หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ 
  • การใช้ยา ซึ่งมีทั้งชนิดยารับประทาน ยาพ่นทางจมูก และฉีดวัคซีนภูมิแพ้โดยที่แพทย์จะให้การรักษาตามความรุนแรงของโรค พบแพทย์ และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ อาการต่างๆ จะหายขาดหรือลดลงได้