ทีมหัวหน้าพยาบาลนำปัจจัยและของใช้บริจาคไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ
ทีมหัวหน้าพยาบาลนำปัจจัยและของใช้บริจาคไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ
October 06 / 2015

วันที่ 27 กันยายน 2558 

 

ทีมหัวหน้าพยาบาลเป็นตัวแทนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง
ร่วมกับชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย นำปัจจัยและของใช้บริจาคไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ