ภาพกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 7-9 เดือน
ภาพกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 7-9 เดือน
November 21 / 2017

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 7-9 เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
ร่วมดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์กับโรงพยาบาลรามคำแหง ในกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ในหัวข้อ
“การดูแลครรภ์ 7-9 เดือน” และ “เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาดแจ่มใส และเป็นสุข” ไขปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
 ภายในงานยังมีนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการ มาคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจาก
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลรามคำแหงขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
พบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลตั้งใจจัดให้มีขึ้นเพื่อทุกท่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ