โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมทำพิธีเปิดสวนสาธารณะ "ปิยะภิรมย์" ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมทำพิธีเปิดสวนสาธารณะ "ปิยะภิรมย์" ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานคร
October 06 / 2015

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมทำพิธีเปิดสวนสาธารณะ " ปิยะภิรมย์ " ปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 ธันวาคม 2556