กลุ่ม รพ.รามคำแหง ลงนามความร่วมมือการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน
กลุ่ม รพ.รามคำแหง ลงนามความร่วมมือการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน
October 06 / 2015

กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง ลงนามความร่วมมือการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย คุณประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง ทั้ง 27 โรง อาทิ รพ.วิภาราม, รพ.สินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ โดยนายแพทย์ รัชช  สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหาร รพ.รามคำแหง พร้อมทั้งมอบเอกสารเข้าโครงการสนับสุนนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่ม รพ. 

ณ ห้องประชุม รพ.รามคำแหง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา