โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของ อัมพฤกษ์ – อัมพาต
April 27 / 2017

โรคหลอดเลือดสมอง

สาเหตุของ อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

 

 

สาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต คือการที่เซลล์สมองบางส่วนได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายไปจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดสมองเราเรียกความผิดปกติในการไหลเวียนของเลือดนี้ว่า โรคหลอดเลือดสมอง 

 

โรคนี้สามารถเกิดได้กับบุคคลทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงอาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณหรือคนใกล้ตัวคุณมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจมีสัญญาณเตือนของภาวะหลอดเลือดสมองดังนี้

 

 

 

 

หากคุณต้องประสบภาวะที่เรียกว่า หลอดเลือดในสมองอุดตันทันทีทันใด

ควรพบแพทย์ภายใน 3-4 ชม.

 

การให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3-4 ชม.  และการสวนหลอดเลือดสมองและใช้ขดลวดเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออก (Stentriever) 
วิธีนี้จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย

 

 

 

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเดิม

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคอง คือ การให้สมองส่วนที่เสียหายถูกทำลายไป โดยไม่ได้ทำการแก้ไขและรอให้สมองบางส่วนฟื้นตัวเอง

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบัน

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัด

  • การใช้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3 - 4 ชม. ช่วย ละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมอง ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติ
  • การสวนหลอดเลือดและใช้ขดลวดเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา (Stentriever)

การใช้ยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือการลากลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ดังนั้น เซลล์สมองจึงไม่ถูกทำลาย