ขอเเสดงความยินดีเเด่ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี"
ขอเเสดงความยินดีเเด่ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี"
July 29 / 2022

 

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี"

 


โรงพยาบาลรามคำแหง ขอเเสดงความยินดีเเด่ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี" จาก นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง
 

เนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มพท.) เพื่อให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ เพศ อายุ และไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา โดยมีทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดี