กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลรามคำแหง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลรามคำแหง
May 09 / 2022

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR (Individual Nasopharyngeal and Throat Swab Sample) (Pooled Saliva Samples) (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์