ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
April 27 / 2022

 

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จัด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”

 

โดยมี นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ทพ.ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2564 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง