ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 35
ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 35
April 11 / 2022

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 35

โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้
โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ