ภาพงานบริจาคโลหิต วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ภาพงานบริจาคโลหิต วันที่ 16 มิถุนายน 2557
September 22 / 2015

ภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริง ครั้งที่ 6

 

โดย รพ.รามคำแหง ร่วมกับ สภากาชาดไทย วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557 
ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง 

ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิต
ทั้งหมด 210 ท่าน  โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะ