ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 34
ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 34
February 15 / 2022

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 34

โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง  


ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต ทั้งหมด 307 ท่าน 


โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ