โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)
โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)
January 21 / 2022

“ รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ ”

โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช อาจารย์แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในงานเปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง

 

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ และแพทย์หู คอ จมูก ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมองเพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง 

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) โรงพยาบาลรามคำแหง “ รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ ”

 

 

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)

 

 

 

นพ.พิชญ สมบูรณสิน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ถ่ายรูปร่วมกับ นพ.นภสินธุ์  เถกิงเดช ประสาทศัลยศาสตร์ และ นพ.ภูริปัณย์  อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์​หู​ คอ​ แพทย์ประจำศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)

 

 

 

นพ.พิชญ สมบูรณสิน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง กล่าวเปิดงาน

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช อาจารย์แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ กล่าวอวยพร

 

 

 

นพ.นภสินธุ์  เถกิงเดช ประสาทศัลยศาสตร์ และ นพ.ภูริปัณย์  อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์หู​ คอ​ จมูก

ด้วยความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ และแพทย์หู คอ จมูก ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมองเพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

 

 

 

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) โรงพยาบาลรามคำแหง “ รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ ”

 

 

อ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) โรงพยาบาลรามคำแหง​ คลิก​ https://www.ram-hosp.co.th/readcenter_clinic/50