โรงพยาบาลรามคำแหง จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารสังฆทาน
โรงพยาบาลรามคำแหง จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารสังฆทาน
November 02 / 2016

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารสังฆทาน

 

 

แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป สดับรับฟังพระธรรมเทศนา และพิธีสวดบำเพ็ญอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ

ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารซี โดยได้รับเมตตาจากพระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานพิธีดังกล่าว