งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
October 13 / 2016

งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง " Review for antiarrhythmics use in clinical practice" (การใช้ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะในทางคลินิก) เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ โดยมีเภสัชกรจากทั่วประเทศมาเข้าประชุม