การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)
การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)
September 20 / 2021

 

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

 

ทำไมถึงเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) ?

 

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ หรือ Heart Attack นั้น พบว่ามีขบวนการ การเกิดหลอดเลือดหัวใจอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ

 

 

  • การสะสมของไขมันในหลอดเลือด ที่เรียกว่า “plaque”
  • การเกิดปริแยกหรือฉีกขาดของไขมัน (plaque)
  • การเกิดก้อนเลือดอุดตันภายในหลอดเลือด (Thrombosis) 

 

 

 

ในภาวะปกติเยื่อบุผนังหลอดเลือดเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด (Heart Attack)  และป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ถ้าการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดนั้นเสียไป หรือมีการเสื่อมไปของเยื่อบุผนังหลอดเลือด ก็จะทำให้เกิดมีการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด เกิดเป็น plaque ขึ้นในหลอดเลือดคล้ายกับการเกิดสนิมขึ้นในท่อประปาทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้สะดวก

 

แสดงให้เห็นไขมันที่อุดตันในหลอดเลือด 

 

 

 

สาเหตุของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

ถ้ามีการอุดตันมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดก็จะทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกในช่วงที่ออกกำลังกายหรือเหนื่อยง่าย แต่ถ้ามีการปริหรือฉีกขาดของ plaque เกิดขึ้น ก็จะทำให้ไขมันหรือสารต่างๆ ใน plaque ออกมาภายในหลอดเลือดและกระตุ้นทำให้เกิดก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดขึ้น ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงมีหัวใจวายหรือเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนได้ ที่เราเรียกว่า “Heart Attack”

 

 

การเกิด Heart Attack อาจจะมีสิ่งมากระตุ้นทำให้เกิดการปริแยกของ plaque เช่น เกิดการออกกำลังกายมากเกินไป มีความเครียดมาก โกรธหรือเสียใจมากๆ และมักจะพบได้บ่อยในช่วงตื่นนอน นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจมีการอักเสบของ plaque เกิดขึ้นจากเชื้อโรคบางชนิดด้วยก็ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

การที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิด Heart Attack นี้อาจสามารถทำได้ โดยมีหลักการง่ายๆ คือ

 

  • ลดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด
  • ลดการเกิด plaque
  • ลดการอักเสบหรือป้องกันการปริแยกของ plaque นั่นเอง

 

 

ลดการเกิดไขมันในหลอดเลือด (plaque) ได้อย่างไร ?

 

การลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือด (plaque) ทำได้โดยลดปัจจัยการเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน

 

  • หยุดสูบบุหรี่
  • ลดไขมันในเลือด
  • ควบคุมความดันโลหิต

 

โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าการลดความอ้วนก็สามารถลดอุบัติการณ์ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยเช่นกัน ส่วนการป้องกันการปริแยกของ plaque คือ การควบคุมสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วและการใช้ยาบางชนิดซึ่งมีหลักฐานว่าสามารถลดอัตราการเกิด Heart Attack ได้แก่ การลดไขมัน และน้ำตาลผู้ป่วยที่มีไขมันสูงและเป็นเบาหวาน การให้ยาต้านเกร็ดเลือด และยาลดความดันบางชนิด

 

 

 

เมื่อเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) ควรทำอย่างไร ? 

 

ในขณะที่เกิด Heart Attack มีการอุดตันของหลอดเลือดเกิดขึ้นการรักษาที่ดีที่สุด คือ การเปิดหลอดเลือด หรือละลายก้อนเลือดที่อุดตันออก แต่ควรจะทำให้เร็วที่สุด ถ้าสามารถปิดหลอดเลือดที่อุดตันภายใน 6 ชั่วโมง จะพบว่า อัตราการเสียชีวิตจะลดลงมาก

 

 

 

เมื่อเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)

 

ควรไปถึงโรงพยาบาลเพื่อทำการขยายหลอดเลือดหัวใจให้เร็วที่สุด

 

 

 

เพื่อดูแลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ สำหรับผู้หญิง คลิก > > https://www.ram-hosp.co.th/readpackage/8

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ สำหรับผู้ชาย คลิก > > https://www.ram-hosp.co.th/readpackage/15