ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
November 30 / 2015

 

 

 

ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

โดยที่งานในครั้งนี้ได้รับสนใจจาก คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ ร่วมเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศภายในงานอบอุ่น สนุกสนาน พูดคุยและตอบข้อสงสัยกันอย่างครบถ้วน

โดย นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด
และ พญ.วันวิสาข์ ไชยชนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้