ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)
ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)
September 22 / 2015

 

ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)"


วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง 
โดย พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ์ด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา, 
นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมอง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้