เวชภัณฑ์ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์
เวชภัณฑ์ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์
November 05 / 2015

 

 

เวชภัณฑ์ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์

 

 

     เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลรามคำแหง สถานเอกอัครราชฑูตไทยในเมียนมาร์ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ สายการบินนกแอร์ และศรีไทยโลจิสติกส์ เพื่อระดมทุนในการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในช่วงน้ำท่วม และภายหลังน้ำท่วม รวมมูลค่า 241,350 บาท โดยส่งมอบให้ กับกระทรวงสาธารณสุขประเทศเมียนมาร์ เพื่อมอบให้แก่พี่น้องชาวเมียนมาร์ผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 โดย นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง 

     เวชภัณฑ์สู่ผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและไมตรีจิตจากประชาชนไทยเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่มิตร ในในยามเดือดร้อน ซึ่งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเอื้ออาทร