ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
September 22 / 2015

 

 

ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจตอน "อุ่นใจ แม้อยู่ไกล และไม่ต้องเดินทาง การตรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบทางไกล" 

 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง 
โดย รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ ความรู้ในครั้งนี้