ตรวจหาเชื้อ H.pylori ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร
ตรวจหาเชื้อ H.pylori ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร
October 14 / 2015

 

 

 

ตรวจหาเชื้อ H.pylori แผลในกระเพาะอาหารโดยไม่ต้องส่องกล้อง

ด้วยวิธีเป่าลมหายใจและวัดหาระดับยูเรีย

 

 


ท่านเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ? 

 

  • ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดออก
  • มีอาการปวดท้องกลางดึก
  • วิงเวียนศีรษะ อาเจียน น้ำหนักลด
  • จุกเสียดแน่นหรือเจ็บท้อง
  • หิวก็ปวด อิ่มก็ปวด

 

 

 

โรคแผลในกระเพาะอาหารกับเชื้อแบคทีเรีย (Helicobacter Pylori : H.pylori)


สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะหรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร (H.pylori) หรือทางการแพทย์เรียกว่า โรคแผลเปปติค (Peptic Ulcer) ซึ่งจะเกิดเป็นแผลที่บริเวณกระเพาะอาหารโดยตรง หรือเกิดเป็นแผลที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งอยู่ติดกับกระเพาะอาหาร 80 % ของผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการเป็นๆ หายๆ สาเหตุที่สำคัญคือ มีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง คือ เอช.ไพโลไร (H.Pylori) เชื้อเอช.ไพโลไรนี่เองที่ทำให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดมากกว่าปกติ จนทำลายผนังเยื่อบุกระเพาะอาหารและสำไส้ จนทำให้เป็นแผลที่เกิดบนเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 

 

 

จะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อ H.Pylori ? 

 

  • วิธีการตรวจแบบเดิม การส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางปากที่เรียกว่า Gastroscopy แล้วตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะมาตรวจหาเชื้อโดยเทคนิคต่างๆ

  • วิธีการตรวจแบบใหม่ ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่เรียกว่า Urea breat test C-14 หรือการตรวจโดยผ่านลมหายใจ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก และรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง ปลอดภัย คนไข้ไม่ต้องเจ็บตัว

 

 

ตรวจหา H.pylori ได้อย่างไร ? 


การตรวจด้วยวิธีนี้ไม่ยุ่งยาก โดยให้คนไข้กินยูเรียแคปซูล (Urea Capsule) มีลักษณะคล้ายยาเม็ด และรอประมาณ 20 นาที หากในกระเพาะอาหารของคนไข้มีเชื้อ เอช.ไพโลไร (H.pylori) เชื้อนี้จะมีการผลิตเอนไซม์ยูรีเอส ไปเปลี่ยนยูเรียให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซแอมโมเนีย โดยก๊าซจะถูกขับออกมาทางลมหายใจ

 

 

 

ทำไมต้องตรวจหา H.pylori


การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อ เอช.ไพโลไร (H.pylori) ในกระเพาะอาหารและลำไส้หรือไม่นั้น ช่วยให้แพทย์ใช้วางแผนในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ เอช.ไพโลไร (H.pylori) จริงแพทย์จะทำการกำจัดเชื้อ โอกาสที่จะกลับมาเป็นแผลในกระเพาะอาหารซ้ำอีกลดลงไปอย่างมาก และมีโอกาสหายขาดทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมาน และยังลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วย

 

การตรวจเชื้อ เอช.ไพโลไร (H.pylori) ช่วยให้โอกาสที่จะกลับมาเป็นแผลในกระเพาะอาหารซ้ำลดลง และยังลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย