โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

โรงพยาบาลสกลนคร เข้าศึกษาดูงานระบบ Smart Hospital ของโรงพยาบาลรามคำแหง

June 27 / 2019

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ให้การตอนรับ นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร และคณะ

โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ 

June 13 / 2019

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล และคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ส่งมอบรถเข็นจำนวน 50 คัน สนับสนุนโครงการ "รถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ" ของสำนักงานเขตบางกะปิ

ซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV)

May 29 / 2019

โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง คุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมชมการฝึกซ้อมวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย