โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ภาพกิจกรรม "อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน"

September 23 / 2019

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ร่วมดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์กับโรงพยาบาลรามคำแหง ในกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ในหัวข้อ “การดูแลครรภ์ อายุครรภ์ 1-6 เดือน”

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4

September 16 / 2019

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล JCI ทั้งระบบตั้งแต่ปี 2553 นับเป็นปีที่ 9 แล้ว

บุคคลคุณธรรมแห่งปี ทำความดีช่วยเหลือสังคม

September 10 / 2019

นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ รพ.รามคำแหง ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลาให้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ผู้แทนคุณแผ่นดินแม่” ประจำปี 2562 ในสาขาบุคคลคุณธรรมแห่งปี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562