ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ร้อยดวงใจเพื่อพ่อหลวง ร.๙ โรงพยาบาลรามคำแหงสามัคคีปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งประเทศ

August 25 / 2017

โรงพยาบาลรามคำแหง โดย นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล และ ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง พยาบาล และพนักงาน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

August 11 / 2017

คุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ ในนาม รพ.รามคำแหง

ภาพกิจกรรม งานสัมมนา"ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาตและอาการปวดเรื้อรัง"

June 08 / 2017

นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู