โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI เป็นครั้งที่ 4

September 16 / 2019

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล JCI ทั้งระบบตั้งแต่ปี 2553 นับเป็นปีที่ 9 แล้ว

บุคคลคุณธรรมแห่งปี ทำความดีช่วยเหลือสังคม

September 10 / 2019

นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ รพ.รามคำแหง ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลาให้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ผู้แทนคุณแผ่นดินแม่” ประจำปี 2562 ในสาขาบุคคลคุณธรรมแห่งปี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562

ภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 22 โดย รพ.รามคำแหง ร่วมกับ สภากาชาดไทย

August 13 / 2019

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ