โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

มทร.กรุงเทพ จับมือ กิจการค้าร่วม สร้างโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

August 07 / 2021

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามในพิธีลงนามสัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างโรงพยาบาลและโรงแรม

ขอขอบคุณหน่วยงานและบริษัท ต่างๆ ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลรามคำแหง

June 10 / 2021

เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำงานกันอย่างหนักในการดูแลรักษาช่วยเหลือผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะน

ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19  ครั้งที่ 32

August 10 / 2021

โดย โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง