โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)

September 22 / 2015

ภาพงานสัมมนา "โรคที่ต้องรู้...โรคลมชัก(ลมบ้าหมู)" วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง โดย พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ์ด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา และ นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมอง

การทบทวนความรู้และทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย

October 06 / 2015

การทบทวนความรู้และทักษะของพยาบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดในทุกขั้นตอน

พิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนนและงานแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

September 22 / 2015

พิธีรับมอบสระว่ายน้ำ เงินซ่อมแซมถนน และงานแถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวานนี้ (23 กันยายน 2557) เวลา 14.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี