ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ภาพกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก ปี 2561

November 14 / 2018

"เบาหวานกับครอบครัว" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรามคำแหง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

October 31 / 2018

ตามที่ นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครือ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองและสวดมนต์

October 12 / 2018

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบ ๒ ปี แห่งการสวรรคต ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลรามคำแหง