โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS)

October 06 / 2015

ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมี นพ.ศิริโรจน์ ฉันทชัยวัฒน์ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และนพ.วิชัย ศรีมนัส พาเยี่ยม

ภาพงานอบรมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ"

September 22 / 2015

ศูนย์โรคหัวใจ และคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทีม บุคลากรพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงได้จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง “ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ”

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5

October 06 / 2015

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5 " ปันน้ำใจให้ไออุ่น ร้อยความสุข สร้างรอยยิ้ม" วันที่ 15 มีนาคม 2557