โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5

October 06 / 2015

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ อุ่นรักไอราม ปี่ที่ 5 " ปันน้ำใจให้ไออุ่น ร้อยความสุข สร้างรอยยิ้ม" วันที่ 15 มีนาคม 2557

พิธีเปิดคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ วันที่ 20 มิถุนายน 2557

September 22 / 2015

พิธีเปิดคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ ณ อาคารซี ชั้น 4 โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 โดย นพ.รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

กลุ่ม รพ.รามคำแหง ลงนามความร่วมมือการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน

October 06 / 2015

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาคเอกชน ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย คุณประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง