โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว รพ.รามคำแหง

May 12 / 2020

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้จัดทำโครงการ “RAM-HOSP ตู้ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว” เพื่อให้ทุกคนมาร่วมป็นผู้ให้แบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กันและกัน

รพ.รามคำแหง ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019

February 17 / 2020

นำทีมโดย อ.เจิมพล ภูมิตระกูล คุณวิไลวรรณ ประธานศูนย์กลางงานพยาบาล คุณสมปรารถนา UR Nurse. เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019

ภาพงานการอบรมหลักสูตร Mammographic Review Interpretation and Hand On Workshop

February 25 / 2020

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 ชั้น 10 รพ.รามคำแหง โดยมี นพ.รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหาร รพ.รามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน