โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

รพ.รามคำแหงบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

October 06 / 2015

ห้องรู้ธรรม รพ.รามคำแหงบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตัวแทนห้องรู้ธรรม (ห้องพระ) รพ.รามคำแหงนำสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ ของใช้ประจำวัน, ข้าวสาร และอาหารแห้ง ​ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม

ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

September 22 / 2015

ภาพงานสัมมนา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ตอน "อุ่นใจ แม้อยู่ไกล และไม่ต้องเดินทาง การตรวจเครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบทางไกล"

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสนับสนุน โครงการ t-shirt pray for nepal

October 06 / 2015

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมสนับสนุน โครงการ t-shirt pray for nepal โดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ​ซึ่งได้ออกแบบ t-shirt สวยๆมาจำหน่าย เพื่อนำเงินสมทบทุ่นผ่าน สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว