โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริงครั้งที่ 10

November 17 / 2015

ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ธารน้ำใจที่แท้จริงครั้งที่ 10 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง‬ มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก รวม 203 unit ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค

ภาพกิจกรรมวันเบาหวานโลก"อยู่ให้สุขกับเบาหวาน"

November 17 / 2015

ประมวลภาพกิจกรรมวันเบาหวานโลก "อยู่ให้สุขกับเบาหวาน" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ"

November 17 / 2015

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ‪ โดย พญ.หญิงวลัยรัตน์ จริยะเศรษพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558