โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ"

November 17 / 2015

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ‪ โดย พญ.หญิงวลัยรัตน์ จริยะเศรษพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เวชภัณฑ์ปันน้ำใจ เพื่อผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร์

November 05 / 2015

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลรามคำแหง สถานเอกอัครราชฑูตไทยในเมียนมาร์ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ สายการบินนกแอร์

ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมพบทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง

October 15 / 2015

ศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมพบทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง โดยคุณวรยศ ทิพยจารุโภคา บรรณาธิการสร้างสรรค์ และ คุณฟารีดา ลามอ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ เพื่อรายงานผลที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้สนับสนุนการจัดทำปฏิทินอ