โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

November 30 / 2015

ภาพบรรยากาศงานอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยที่งานในครั้งนี้ได้รับสนใจจาก คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ ร่วมเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานอบอุ่น สนุกสนาน พูดคุยและตอบข้อสงสัยกันอย่างครบถ้วน

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)

November 24 / 2015

เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง เพราะความพร้อมและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ‪‎

อบรมดับเพลิงประจำปี 2558

November 24 / 2015

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคำแหง ‪จึงได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ