ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบลารามคำแหง

ซ้อมแผนจัดการ การระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS-CoV)

May 29 / 2019

โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และ นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง คุณอัญชนา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมชมการฝึกซ้อมวิธีปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

โรงพยาบาลรามคำแหงรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

May 24 / 2019

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า มอบโล่ให้กับ คุณปยุต เหลืองวารินกุล ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง