โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

ประมวลภาพกิจกรรมโรงพยาบาลรามคำแหง บริการดูแลด้านการแพทย์ให้กับงาน "วิ่งแดงเดือด - The Match Run 2022"

June 27 / 2022

ดูแลด้านการแพทย์ ให้กับงาน "วิ่งแดงเดือด - The Match Run 2022"

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอเชิญทุกท่าน..รับฟังเสวนาพิเศษ “หมอราม Talk ”

June 13 / 2022

ขอเชิญทุกท่าน..รับฟังเสวนาพิเศษ “หมอราม Talk ”  พบกับแพทย์เฉพาะทาง ที่จะมาให้ความรู้ และพูดคุยเรื่องสุขภาพ  3 ท่าน - 3 เรื่อง - ตลอด 3 สัปดาห์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ให้แก่โรงพยาบาลรามคำแหง

May 09 / 2022

โรงพยาบาลรามคำแหงได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2