รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

อาการชาจากสมองบ่งบอกสัญญาณอันตราย

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

หัวใจวายเฉียบพลัน

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ชาจากปลายประสาท

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

โรคชาจากสมอง

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา

สัญญาณเตือนโรคหัวใจ

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขยายหลอดเลือดหัวใจ