รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

นวัตกรรมการส่องกล้องข้อไหล่

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ผู้ป่วยโรคหัวใจกับการรับชมกีฬา

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

วิธีการรักษาเส้นเลือดขอด

นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ ศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือด

กระดูกหักจากอุบัติเหตุ

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ