โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

ไขมันในเลือดสูงกับเบาหวาน

พญ.วลัยรัตน์ จริยะเศรษฐพงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

กระดูกหักง่ายจากโรคกระดูกพรุน

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ

วิธีดูแลผิวสำหรับวัย 50+

นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์