โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

วิธีดูแลผิวเมื่อเข้าสู่หน้าหนาว ฉบับหมอผิวหนัง

นพ.พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์

พังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ โรคยอดฮิตของคนทำงาน

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อ

การตรวจหัวใจด้วยเทคโนโลยี Cardiac MRI

พญ.ไพลิน พาสพิษณุ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

เทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ