รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

มะเร็งกระเพาะอาหาร

นพ.ธัชชัย ศรีประทุม แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนโชค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรคกรดไหลย้อน

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร