โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

ต้อกระจกในวัยทำงาน

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม จักษูแพทย์

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจวายเฉียบพลันและภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เวียนศีรษะบ้านหมุน สัญญาณอันตรายที่ควรระวัง

พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหู คอ จมูก