รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

การพัฒนาสมรรถภาพหัวใจด้วยเทคโนโลยีVO2MAX

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล ​​​​​​​อายุรแพทย์โรคหัวใจ

การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์

อาการหมอนรองกระดูกฉีกขาด

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ด้านกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา