โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก

พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคภูมิแพ้ในเด็ก

โรคมะเร็งรังไข่

นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช

อาการปวดคอ

พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อลูกต้องไปโรงเรียน “Back to School ปลอดภัยจาก COVID-19 & โรคมือ เท้า ปาก”

พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ