รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคอ้วนในเด็ก

พญ.แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนา

โรคมะเร็งรังไข่

นพ.วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในสตรี

การดูแลตัวเองไม่ไห้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Laser กับการรักษาทางการแพทย์

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์